O firmie

Działalność firmy Systemy Przetwarzania i Integracji Danych (SPIID) to odpowiedź IT na zmiany zachodzące w różnych gałęziach biznesu. Naszym głównym celem jest dostarczenie rzetelnej, kompleksowej i spełniającej wysokie standardy informacji dla dedykowanego odbiorcy we właściwym czasie i odpowiedniej formie tak, aby informacja ta mogła służyć jako wiarygodny punkt odniesienia w procesie podejmowania wszelkich decyzji biznesowych.

Specjalizujemy się w szeroko pojętej dziedzinie hurtowni danych. Dla Państwa firmy wykonamy kompleksową analizę potrzeb raportowych, zaprojektujemy i uruchomimy wydajny system zasilania, utworzymy dedykowane pulpity informacyjne i umieścimy na nich raporty zgodnie z Państwa potrzebami. Nauczymy Państwa także jak istniejące raporty dostosowywać do swoich potrzeb lub utworzyć nowe, własne. Chętnie podzielimy się wiedzą z dziedziny hurtowni danych tak, abyśmy rozmawiali wspólnym językiem podczas projektowania i wdrażania rozwiązania.

Obszary biznesowe, w ramach których wdrażamy nasze rozwiązania obejmują, lecz nie ograniczają się do: zdrowia, ubezpieczeń, sprzedaży i analityki przemysłowej. W zależności od potrzeb, rozwiązania raportowe są wzbogacane o komponenty pozwalające na pozyskanie danych niezbędnych do wypracowania pożądanych informacji.

Obok wiedzy technicznej dysponujemy także kompetencjami z zakresu ekonomii. Podczas opracowywania systemu raportowego doradzimy jak dostosować go optymalnie do Państwa potrzeb. W razie konieczności stworzymy dla Państwa rachunkowość zarządczą wraz z dostosowaniem planu kont tak, aby był on odpowiedni do wprowadzenia efektywnej analityki zarządczej. Kolejnym krokiem może być wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów controllingu lub usprawnienie procesu budżetowania.