Hurtownia danych dla Carbo Asecura

Case Studies

Carbo Asecura

jest brokerem ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Działa na rynku od 1994 roku. 

Wyzwanie/potrzeba

Kierowanie rozwojem firmy, wytyczanie kierunków i bieżące działania zarządcze wymagały posiadania narzędzia, które w prosty, czytelny i szybko sposób dostarczy wiedzy, która może być wykorzystana podczas posiedzeń zarządu czy w momentach, kiedy konieczne jest podjęcie ważnej decyzji.  

Systemy wykorzystywane podczas codziennej pracy agentów oraz brokerów posiadają funkcjonalności raportowe, ale są one zdecydowanie niewystarczające do tego, aby uzyskać kompleksowy obraz firmy. Zrodziła się więc potrzeba posiadania narzędzia, który spełni wymagania stawiane przez Zarząd  oraz kierowników wyższego szczebla.  

  • Ubezpieczenia
  • Carbo Asecura
  • https://cabroker.pl/
  • Oracle Business Intelligence

Rozwiązanie

Zrozumienie biznesu

Budowa modelu analitycznego

ponowna weryfikacja potrzeba –
– czy model ją spełnia

Wykorzystanie danych

w modelu, weryfikacja

Odbiór przez klienta, poprawki

Szczegółowa analiza wymagań klienta

Przegląd oraz weryfikacja danych w systemach źródłowych

sprawdzenie danych pod kątem możliwości wykorzystania w raportowaniu i analizach

Projekt i implementacja

procesu zasilania hurtowni danych

Przygotowanie raportów

utworzenie pulpitów zarządczych

Szkolenie i wdrożenie rozwiązania

Case STUDY

Efekt

Pulpity zarządcze (około 20 sztuk) 

Raporty szczegółowe, analizy porównawcze, możliwość drążenia danych, zestawienia graficzne, raporty możliwe do eksportu do Excel.  

Zarząd ma dostęp do danych na żądanie, dane są analizowane na każdym posiedzeniu (co tydzień).  

Możliwość analizy rentowności poszczególnych grup ubezpieczeń, wpływów ze składek, opóźnień w płatnościach, profilu klientów (dzięki czemu lepiej celowane oferty). 

Produkt wdrożony w 2015 roku, do dzisiaj jest wykorzystywany z powodzeniem.

X