O nas

Dostarczamy rozwiązania IT dopasowane
do potrzeb Twojej firmy

Naszym głównym celem jest dostarczenie rzetelnej, kompleksowej i spełniającej wysokie standardy informacji dla dedykowanego odbiorcy we właściwym czasie i odpowiedniej formie tak, aby informacja ta mogła służyć jako wiarygodny punkt odniesienia w procesie podejmowania wszelkich decyzji biznesowych.

Obszary biznesowe, w ramach których wdrażamy nasze rozwiązania:

Branża medyczna
98%
Branża produkcyjna
95%
Branża ubezpieczenowa
90%
Co robimy

Specjalizujemy się w tworzeniu hurtowni danych

Dzielimy się wiedzą z dziedziny hurtowni danych tak, abyśmy rozmawiali wspólnym językiem podczas projektowania i wdrażania rozwiązania.

I etap

Wykonamy kompleksową analizę potrzeb raportowych

II etap

Zaprojektujemy i uruchomimy wydajny system zasilania.

III etap

Utworzymy dedykowane pulpity informacyjne z dopasowanymi raportami.

Nasz zespół

Firmę Spiid tworzą ludzie z pasją

Paweł Marks

Prezes Zarządu
  • pawel.marks@spiid.pl
  • 604 508 278

Absolwent kierunku Informatyka wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora informatyki. Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie organizacjami na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu strumieniowego przetwarzania danych zaprezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W latach 2003-2012 zdobywał doświadczenie naukowe w Zakładzie Teorii Informatyki PŚ. Równocześnie od 2006 roku brał udział projektach informatycznych związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych z branży medycznej i ubezpieczeniowej, w których kluczowa była wydajność przetwarzania. W firmie odpowiedzialny jest za architekturę i projektowanie tworzonych rozwiązań.

Rafał Malczok

V-ce Prezes Zarządu
  • rafal.malczok@spiid.pl
  • 502 373 576


W firmie Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. pełni rolę V-ce Prezesa Zarządu. Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Na tej samej uczelni w 2013 r. zdobył tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Autor kilkunastu artykułów naukowych dotyczących zagadnień hurtowni danych i analizy danych.

Posiada bogate doświadczenie techniczne oraz merytoryczne zdobyte podczas realizacji projektów informatycznych głównie, lecz nie tylko, w obszarze ochrony zdrowia. W firmie odpowiedzialny za zagadnienia związane z systemami raportowymi, analityką oraz za kontakty z klientem.

Analitycy biznesowi

Odpowiedzialni za pozyskiwanie danych, analizy i dokumentację wymagań. Tworzą makiety rozwiązań, szkolenia, przeprowadzają testy jakościowe.

Architekci hurtowni danych

Ich zadaniem jest opracowanie projektów hurtowni, dbałość o zagadnienia związane z wydajnością, bezpieczeństwem i audytowalnością procesów hurtowni.

Data quality engineers

W procesie zajmują się analizą jakościową zbiorów danych, raportowaniem, wykrywaniem wad zbiorów i procesów przetwarzania danych.

Programiści ETL

Ich zadania to projektowanie i implementacja procesów ETL zasilających hurtownie danych.

Programiści SQL

Odpowiedzialni za projektowanie i implementację procesów przetwarzania danych na bazach danych (Oracle, PostgreSQL, MS SQL).

Testerzy

Odpowiedzialni za projektowanie, realizację oraz dokumentowanie testów rozwiązań z obszaru hurtowni danych. Generacja danych testowych.