Branża ubezpieczeniowa

Branża ubezpieczeniowa

Dynamiczne zmiany w branży ubezpieczeniowej wymagają szybkiego dostępu do rzetelnej informacji!

Obecnie obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój branży. Rośnie liczba produktów, ubezpieczonych, często zmieniają się prowizje oraz konfiguracja, w jakiej produkty są sprzedawane. Aby nad tym zapanować potrzebny jest szybki dostęp do rzetelnych danych tak, aby podejmowane decyzje i tworzone plany miały uzasadnienie w faktach i wynikach analiz, a nie bazowały na przypuszczeniach i przeczuciach.

Najczęściej występujące problemy w firmach brokerskich?

Wiele systemów informatycznych służących do ewidencji różnych danych: osobny system służy do ewidencji ryzyk dla osób prywatnych, osobny do ewidencji ubezpieczeń udzielanych firmom i instytucjom, osobny do obsługi finansowo-księgowej, a jeszcze osobny do rejestracji umów o pracę i wynagrodzeń pracowników.
ubezpieczenia

Pomoc w zarządzaniu

W jaki sposób hurtownia danych rozwiązuje problem wykorzystania wielu systemów informatycznych

Oferta

Jakich analiz potrzebujesz, aby sprawnie zarządzać ubezpieczeniami?

Możliwość analizy na jednym zestawieniu, danych pochodzących z różnych systemów, a nawet różnych lokalizacji przynosi, nieosiągalną przed integracją, możliwość spojrzenia na pracę firmy jako całości, bez podziału na systemy czy lokalizacje.

Główny pulpit zarządczy

Zawiera najistotniejsze wskaźniki, zestawienia i wykresy. Dzięki dostępowi do takiego pulpitu osoba zarządzająca w jednej chwili jest w stanie uzyskać wiedzę, czy występują sytuacje wymagające natychmiastowej uwagi.

Ubezpieczeni

Pulpit raportowy pozwalający na analizę profilu ubezpieczonych (rozkład liczby ubezpieczonych ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania etc).

Ryzyka

Pulpit raportowy dzięki któremu łatwo można sprawdzić komu i kiedy kończy się dane ubezpieczenie, które ryzyka zostały wykupione pierwszy raz w danym miesiącu, ile ryzyk zostało wznowionych, ile ryzyk kończy się w danym miesiącu.

Ubezpieczyciele

Pulpit raportowy prezentujący proces migracji ubezpieczonych pomiędzy ubezpieczycielami oraz pozwalający na sprawdzenie czy i jakie powiązania występują w wykupywanych ryzykach.

Składki

Pulpit raportowy pozwalający na sprawdzenie kto i jak długo zalega z płaceniem składek, jaka jest sumaryczna liczba dni opóźnienia, jakie zyski generują składki.

Symulacje

Analiza może odpowiadać na pytania jak zmieniłby się zysk, gdyby prowizje miały inne wartości? Które produkty warto łączyć w pakiety? Jakie wartości będą miały zyski, zakładając, że liczba ryzyk wzrośnie o 5%, składki wzrosną o 1.2% w pierwszym i o 0.5% w drugim półroczu?

Indywidualne dopasowanie

Nasza oferta

Oferta jest skierowana głównie do towarzystw ubezpieczeniowych, brokerów oraz multiagencji. Ze względu na profil swojej działalności, jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązanie  obejmujące:

  • dedykowany system ewidencji i rozliczenia polis z możliwością integracji (np. za pomocą usług sieciowych) z systemami towarzystw ubezpieczeniowych,
  • zaawansowany system raportowy wspierający prace analityczne oraz proces podejmowania decyzji biznesowych,
  • aplikację mobilną ułatwiającą dotarcie do szerokiego grona klientów. Dzięki aplikacji mobilnej Klienci zyskują dostęp do swojego profilu użytkownika (moje polisy, składki, terminy), mogą zapoznać się z aktualną ofertą ubezpieczeń oraz promocjami.