Branża medyczna

Branża medyczna

Zarządzasz placówką medyczną lub jesteś odpowiedzialny za sieć placówek medycznych?

Twoimi zadaniami są obserwacja, kontrola, szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Aby zadania zarządcze mogły być wykonywane wydajnie, a podejmowane decyzje były trafne, musisz mieć dostęp do sprawdzonej, rzetelnej i aktualnej informacji.

Najczęściej występujące problemy w zarządzaniu placówkami medycznymi?

Zastosowanie wielu systemów informatycznych co uniemożliwia, wykonanie w łatwy i szybki sposób miesięcznego zestawienie lekarzy wybranej specjalności, zawierającego informację o liczbie i wartości wykonanych porad, liczbie zleconych badań i kwocie wynagrodzenia.
Geograficzne rozproszenie placówek wchodzących w skład sieci medycznej. W takim przypadku, pojawiają się problemy związane z integracją danych w ramach jednej placówki oraz związane z istnieniem kilku systemów ewidencjonujących ten sam rodzaj danych.

Pomoc w zarządzaniu

W jaki sposób hurtownia danych rozwiązuje problem kilku systemów informatycznych oraz rozproszenia placówek

Oferta

Jakich analiz potrzebujesz, aby sprawnie zarządzać placówkami medycznymi?

Zaletami raportowania BI bazującego na hurtowni danych jest możliwość łączenia danych z różnych obszarów merytorycznych, wykonywania zestawień przekrojowych oraz możliwość odnoszenia danych z aktualnych okresów czasu do danych archiwalnych.

Pacjenci

Profil leczonych pacjentów, podział pacjentów na grupy wiekowe składające deklaracje POZ, liczba dzieci poniżej 1 r.ż. leczonych w danej placówce/placówkach.

Procedury medyczne ICD9

Statystyka procedur, profil pacjentów, dla których wykonywane są procedury, rentowność procedur.

Rentowność poradni

Czy dana poradnia jest rentowna? Jeśli nie – dlaczego? Których kosztów jest najwięcej?

Porównania poradni

Porównania poradni o tym samym profilu działalności oraz porównanie działalności poradni na przestrzeni kilku lat.

Personel medyczny

Porównanie kosztów generowanych przez lekarzy podczas leczenia porównywalnych grup pacjentów oraz porównanie liczby zlecanych badań.

To zaledwie część z możliwych do opracowania analiz. Potrzebujesz dodatkowych raportów?

Skontaktuj się z nami ->

Indywidualne dopasowanie

Pulpit raportowy

Wypracowane analizy należy odpowiednio zaprezentować wyróżniając przypadki wymagające natychmiastowej uwagi. 

Informacje prezentowane w analizie mogą być wizualizowane w różny sposób, w zależności od potrzeb: tabela, tabela przestawna, wykres, miernik itd. Może to być jedna lub wiele form. Każdą analizę można eksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu dokonania zmian.

Jeśli, pomimo posiadania gotowych pulpitów raportowych, operator będzie potrzebował własnej, autorskiej analizy wtedy może ją zbudować, zwizualizować i zapisać na własnym pulpicie samodzielnie.

Do wykonania tych czynności nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna ani umiejętność programowania.