Hurtownia danych dla firmy Risk Partner

Case Studies

Firma Risk Partner

Risk Partner to broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w dostarczaniu na rynek dedykowanych produktów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw z różnych branż.  

Wśród produktów oferowanych przez Risk Partner znaleźć można ubezpieczenia dot. odpowiedzialności karno-skarbowej, podatkowej czy prawnopodatkowej.  

Wyzwanie/potrzeba

Duża liczba obsługiwanych podmiotów, różnorodność produktów oraz dynamicznie rozwijający się obszar działalności przedsiębiorstw objęty ochroną spowodowały, że Risk Partner zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z naszą firmą w celu zbudowania platformy raportowej, która pozwalałaby na uchwycenie zarządczej perspektywy działalności Spółki.  

Główne wyzwania projektu stanowiły: duża złożoność merytoryczna, różnorodność źródeł danych oraz formalne wymogi raportowe definiowane przez partnerów biznesowych Spółki.   

  • Ubezpieczeniowa
  • Risk Partner
  • https://risk-partner.pl/

Rozwiązanie

Ze względu na wymagania dostępowe do systemu raportowego, a także zdefiniowany przez zamawiającego stos technologiczny podyktowany posiadanymi licencjami, projekt został zrealizowany za pomocą narzędzi i produktów firmy Microsoft.  

Przetwarzania danych zostały przygotowane w języku T-SQL na bazie MS SQL. Warstwa raportowa w obszarze raportów predefiniowanych została przygotowania w MS SQL Reporting Services, natomiast pulpity raportowe oraz narzędzia do raportowania ad-hoc zostały udostępnione w PowerBI.  

Risk partner

Efekt

Dzięki wdrożeniu systemu hurtowni danych wraz z warstwą raportową Risk Partner zyskał funkcjonalności, które do tej pory nie były dostępne w systemach dziedzinowych.  

Pojawienie się raportów predefiniowanych uwolniło duże zasoby ludzkie w back-office, ponieważ wcześniejsze ręczne przygotowanie, weryfikacja i publikacja raportów dla ubezpieczycieli zabierały każdorazowo po kilka dni na początku każdego miesiąca.  

 Z kolei Zarząd firmy docenił dużą dostępność, elastyczność oraz czytelność pulpitów raportowych PowerBI. Nie do przecenienia okazała się możliwość szybkiego sprawdzenia na telefonie komórkowym wyników i zestawień przed spotkaniem zarządczym.