Hurtownia danych dla Carbo Asecura

Case Studies

Carbo Asecura

jest brokerem ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Działa na rynku od 1994 roku. 

Wyzwanie/potrzeba

Kierowanie rozwojem firmy, wytyczanie kierunków i bieżące działania zarządcze wymagały posiadania narzędzia, które w prosty, czytelny i szybki sposób dostarczy wiedzy z możliwością wykorzystania jej podczas  posiedzeń zarządu czy w momentach, kiedy konieczne jest podjęcie ważnej decyzji.  

Systemy wykorzystywane podczas, codziennej pracy agentów oraz brokerów posiadają funkcjonalności raportowe, ale są one zdecydowanie niewystarczające do tego, aby uzyskać kompleksowy obraz firmy. Zrodziła się więc potrzeba posiadania narzędzia, które spełni wymagania stawiane przez Zarząd  oraz kierowników wyższego szczebla.  

  • Ubezpieczenia
  • Carbo Asecura
  • https://cabroker.pl/
  • Oracle Business Intelligence

Rozwiązanie

Podstawą naszych rozwiązań jest szczegółowa analiza wymagań klienta oraz rozumienie potrzeb danej branży. Kolejny krok to przegląd oraz weryfikacja danych w systemach źródłowych, sprawdzenie danych pod kątem możliwości wykorzystania w raportowaniu i analizach. Weryfikacja korzyści jakie hurtownia danych może wnieść do branży ubezpieczeniowej.
Kolejne etapy prac nad hurtownią danych dla firmy Carbo Asecura kształtowały się następująco:

  • budowa modelu analitycznego, ponowna weryfikacja potrzeba – czy model ją spełnia,
  • projekt i implementacja procesu zasilania hurtowni danych,
  • wykorzystanie danych w modelu, weryfikacja,
  • przygotowanie raportów, utworzenie pulpitów zarządczych,
  • odbiór przez klienta, szkolenie oraz wdrożenie rozwiązania.
Case STUDY

Efekt

Pulpity zarządcze (około 20 sztuk) 

Raporty szczegółowe, analizy porównawcze, możliwość drążenia danych, zestawienia graficzne, raporty możliwe do eksportu do Excel.  

Zarząd ma dostęp do danych na żądanie, które następnie są analizowane na cotygodniowych posiedzeniach.

Możliwość analizy rentowności poszczególnych grup ubezpieczeń, wpływów ze składek, opóźnień w płatnościach, profilu klientów, dzięki czemu lepiej celowane są oferty

Produkt wdrożony w 2015 roku, do dzisiaj jest wykorzystywany z powodzeniem.