Hurtownie danych dla szpitali

Case Studies

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,
a także w Rzeszowie

Duże jednostki zajmujące się kompleksową opieką medyczną, takie jak np. szpitale wojewódzkie czy specjalistyczne mierzą się z całym szeregiem wyzwań dotyczących właściwego gromadzenia, ochrony,  przetwarzania i udostępnienia danych. 

Wyzwanie/potrzeba

Ważnym aspektem jest fakt, iż  w wielu przypadkach, całościowo rozumiany system informatyczny szpitala, składa się z kilku niezależnych podsystemów, często pochodzących od różnych dostawców.  

W analizowanym przypadku główną potrzebą było dostarczenie hurtowni danych integrujących tzw. część białą (związaną z leczeniem pacjentów) z częścią szarą (związaną z zarządzaniem szpitalem).  

W skład części białej wchodziły dane gromadzone w systemach obsługi lecznictwa zamkniętego (hospitalizacje pacjentów) oraz otwartego (wizyty specjalistyczne, lecznictwo ambulatoryjne). Część szara to z kolei dane finansowo-księgowe, faktury i kontrakty oraz gospodarka magazynowa.  

Głównym wyzwaniem postawionym przed hurtownią danych było stworzenie modeli pozwalających na analizę rentowności poszczególnych procedur medycznych , oddziałów i pracowników. Konieczne było ujęcie analiz w perspektywie czasowej oraz uwzględnienie uwarunkowań narzucanych przez płatnika publicznego.  

Hurtownia danych miała służyć także jako źródło wiedzy statystycznej o profilach zabiegów, pacjentów czy wykorzystaniu materiałów medycznych.  

 • Medyczna
 • Szpitale specjalistyczne
 • https://www.wss2.pl/
 • https://www.wzsrzeszow.pl

Rozwiązanie

SPIID dostarczył kompleksowe rozwiązanie bazujące na technologii Oracle Business Intelligence.

Główne wyzwania dotyczyły: 

 • wysoki stopień złożoności analizy, wysokie wymagania Klienta 
 • zapewnienie integralności warstwy słownikowej oraz rejestrów  
 • zapewnienie odpowiedniej wydajności zasilania oraz raportowania danych. 

Rozwiązanie składało się z następujących elementów technicznych:  

 • Proces ETL integrujący dane z systemów źródłowych (wszystkie systemy źródłowe dostarczał KAMSOFT S.A.) 
 • Model świata obiektów Oracle BI 
 • Zestaw predefiniowanych pulpitów raportowych  
 • Dokumentacja 

Wykonanie rozwiązania było poprzedzone serią spotkań z przedstawicielami Zamawiającego,
wykonaniem analizy biznesowej oraz audytu technologicznego.

Female doctor with smart glasses touching virtual screen medical technology

Efekt

Efektem działań w ramach projektów dla   

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
 • Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 

było generyczne rozwiązanie, dostarczające środowisku hurtowni danych dla dużych jednostek medycznych, bazujących na oprogramowaniu firmy KAMSOFT S.A.  

Hurtownia danych, wraz z warstwą raportową dostarcza predefiniowany zestaw analiz oraz środowisko pracy dla analityków w celu realizacji zestawień w trybie ad-hoc.  

X