Hurtownia danych dla Centrum eZdrowia

Case Studies

Hurtownia danych dla Centrum eZdrowia

Centrum eZdrowia (wcześniej CSIOZ) jest podmiotem zarządzającym ponad 50 centralnymi systemami IT, w tym systemem e-zdrowie (P1), rejestrami medycznymi (m.in.: RPWDL, RHF, RA, RPL, RAM), systemami wspomagającymi profilaktykę i leczenie (m.in.: EWP, e-krew, Poltransplant) oraz dziedzinowymi systemami teleinformatycznymi (m.in.: SOLR, SOID, EPLOZ, SMZ, ZSMOPL). 

Wyzwanie/potrzeba

Mnogość systemów źródłowych, złożone potrzeby raportowe oraz analityczne spowodowały, że CeZ zdecydował o potrzebie powołania projektu centralnej hurtowni danych.

  • Medyczna
  • Centrum eZdrowia
  • https://cez.gov.pl/pl

Rozwiązanie

Zupełnie przypadkowo kilka miesięcy przed wybuchem epidemii koronawirusa zaangażowaliśmy się w pełen wyzwań projekt hurtowni danych dla Centrum eZdrowia. W chwili obecnej duży zespół analityków, programistów oraz testerów na bieżąco rozwija hurtownię danych eZdrowe, poprzez

  • dostarczenie środowiska analitycznego dla odbiorców wewnętrznych oraz zewnętrznych,  
  • raportowanie najważniejszych wskaźników dotyczących zdrowia w Polsce,  
  • wsparcie partnerów CeZ w ramach udostępniania danych (Ministerstwo Zdrowia, ABM, DAiS),  
  • dostarczenie komponentów służących do rozliczania świadczeń medycznych, takich jak szczepienia na COVID-19, szczepienia przeciw grypie czy świadczenia z zakresu Profilaktyki 40+.  

SPIID jest także odpowiedzialny za utrzymanie systemu hurtowni eZdrowie w wymagającym reżimie SLA, w trybie 24/7

Medicine doctor writing electronic medical record of patient on laptop . AI. Digital healthcare and network connection on hologram virtual  interface, Medical technology and social network.

Efekt

Efektem prac jest hurtownia danych, która zasilana jest z ponad 40 źródeł danych. Są to m.in. dane z systemów Narodowego Funduszu Zdrowia, ZUS, Centrum e-Zdrowia (rejestracja na szczepienia COVID-19, informacje na temat: obrotu lekami, wystawionych certyfikatów COVID-19, elektronicznej dokumentacji medycznej, realizacji wystawionych recept i skierowań, ewidencji wjazdów do Polski). 

Największe zbiory danych przetwarzane w hurtowni eZdrowia mają ponad 10TB, a ich liczność często przekraczaja 10 mld wierszy.  

Wartość świadczeń medycznych rozliczona za pomocą komponentu bilingowego przekracza 3 mld złotych, a liczba żądań obsługiwana przez komponent dostarczający dane dla systemów dziedzinowych przekracza 1mln wywołań/dzień.  

X