Hurtownia danych dla EMC Szpitale

Case Studies

Hurtownia danych
dla EMC Szpitale

Podmiot EMC Szpitale jest największym w Polsce właścicielem szpitali na rynku prywatnych usług medycznych. Obejmujemy opieką mieszkańców województwa: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Większość Pacjentów korzysta z naszych usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Grupa EMC jest częścią międzynarodowego holdingu szpitali i przychodni Penta Hospitals International.  

Wyzwanie/potrzeba

Podmiot EMC Szpitale jest największym w Polsce właścicielem szpitali na rynku prywatnych usług medycznych. Obejmuje opieką mieszkańców województwa: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Większość Pacjentów korzysta z naszych usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Grupa EMC jest częścią międzynarodowego holdingu szpitali i przychodni Penta Hospitals International.  

  • Medyczna
  • EMC Szpitale
  • https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/wroclaw-euromedicare-szpital-specjalistyczny-z-przychodnia

Rozwiązanie

W skład EMC Szpitale wchodzi 10 szpitali oraz 18 przychodni specjalistycznych; jednostki te są zróżnicowane zarówno pod względem położenia geograficznego, profilu działalności a także wykorzystywanych systemów informatycznych.   

Przy tak dużej skali działalności EMC Szpitale mierzą się z wyzwaniami dotyczącymi bieżącego monitorowania działalności szpitali i poradni, planowaniem budżetów, weryfikacją stanu kontraktów itp. Nie bez znaczenia są także potrzeby pionu analitycznego czy raportowanie na potrzeby zarządu. 

Podczas analizy potrzeb klienta skrystalizowała się potrzeba posiadania wspólnego dla wszystkich jednostek wchodzących w skład podmiotu , zintegrowanego repozytorium danych analitycznych, które mogłoby służyć zarówno do bieżących działań kontrolingowych oraz budżetowych jak również stanowiłoby główne źródło danych dla analityków i statystyków. 

lekarz na tle szpitala

Efekt

Efektem pilotażu było w pierwszym etapie wykonanie projektu modeli analitycznych oraz pulpitów raportowych dla całego podmiotu.  

W kolejnym kroku modele zostały zasilone danymi dla jednej z jednostek podmiotu.  

Dzięki wykonanym pracom EMC Szpitale uzyskał narzędzie analityczne oraz zbiór gotowych raportów uruchomionych dla jednej jednostki oraz projekt zakładający uruchomienie systemu hurtowni danych dla całego podmiotu.