Hurtownia danych dla Państwowego Zakładu Higieny

Case Studies

Państwowy Zakład Higieny

Państwowy Zakład Higieny jest instytucją państwową, zajmującą się w głównej mierze zagadnieniami związanymi z higieną, żywnością i epidemiologią 

Wyzwanie/potrzeba

W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) PZH stało się jednym z głównych centrów dostarczających dane epidemiologiczne.  

PZH jest także właścicielem unikalnych na skalę światową zbiorów danych dotyczących nadzoru epidemiologicznego oraz bezpieczeństwa żywności.  

W celu zapewnienia należytej obsługi zbiorów, ich bezpieczeństwa oraz możliwości udostępnienia w celu dalszego wykorzystania, powstała idea projektu EPI BAZA, którego głównym celem było wypracowanie nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego, obsługującego trzy główne obszary działalności PZH: obszar nadzoru epidemiologicznego wraz z rejestrem ognisk epidemiologicznych, obszar bezpieczeństwa żywności oraz obszar ISP – dostarczania danych, m.in. dla podmiotów administracji państwowej. Wraz z projektem warstwy transakcyjnej systemu pojawiła się potrzeba posiadania zintegrowanego środowiska raportowo-analitycznego (hurtowni danych) realizującego informacyjne potrzeby PZH i wspierającego procesy szybkiego reagowania na sytuacje zwiększonego ryzyka (powiadomienia, wykrywanie korelacji i powiązań).  

Hurtownia danych stanowi także źródło danych dla procesów eksportu do instytucji zewnętrznych jak WHO (World Health Organization), ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control ) czy EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).  

 • Medyczna
 • Państwowy Zakład Higieny
 • https://epibaza.pzh.gov.pl/

Rozwiązanie

SPIID zaprojektował, zaimplementował, wdrożył i przez 30 miesięcy świadczył usługi utrzymaniowe środowiska hurtowni danych. Projekt składał się z następujących elementów:  

 • System ETL zasilający hurtownię danych na podstawie statycznych jak i dynamicznych systemów formularzowych obszarów nadzoru epidemiologicznego oraz bezpieczeństwa żywności.  
 • Modele danych analitycznych w celu raportowania ad-hoc wraz z warstwą mapowania 
 • Moduł MPI 
 • Moduł importu danych zewnętrznych 
 • Moduł wykrywania powiązań i korelacji zasilany dynamicznymi regułami 
 • Moduły eksportów do instytucji zewnętrznych 

Technologie:  

 • Java 
 • Pentaho 
 • PostgreSQL 
 • Oracle Business Intelligence 
 • JasperReports 
Epidemiologia

Efekt

Pełna, odporna na awarie i audytowalna integracja hurtowni danych z systemami transakcyjnymi obszarów bezpieczeństwa żywności oraz nadzoru epidemiologicznego.  

Zintegrowane środowisko analityczno-raportowe wraz z zestawem ponad 60 raportów o wysokiej złożoności.  

Przeprowadzone szkolenia z zakresu administracji środowiska, wykorzystania, samodzielnego budowania raportów.