Korzyści z wdrożenia IPLAS w firmie SPAAS

Case Studies

Firma SPAAS

Firma Spaas z siedzibą w Hamont, produkuje świece od ponad 160 lat. Działalność, która zaczęła się od bielenia wosku, przekształciła się w międzynarodową firmę o szerokim zasięgu, działającą w 40 różnych krajach.  

Wyzwanie/potrzeba

Osoby zarządzające produkcją często borykały się z brakiem możliwości dokonania precyzyjnej diagnozy przyczyn przestojów podczas nocnych zmian.

Poważny problem stanowiło zlokalizowanie powodów wytwarzania produktu o niskiej jakości na nocnych zmianach. Czego skutkiem była utylizacja często całych partii produktu, co z kolei generowało duże straty.

  • Produkcyjna
  • SPAAS
  • https://www.spaas.eu/pl

Rozwiązanie

Monitorowanie i optymalizacja produkcji

System IPLAS

Odpowiedzią na potrzeby okazał się system IPLAS, który umożliwił pozyskanie, bezpieczne magazynowanie oraz efektywne wykorzystanie danych produkcyjnych. Gromadzone informacje nie tylko dostarczają wiedzy o aktualnym stanie, ale mogą stać się ważnym czynnikiem pozwalającym unowocześniać przedsiębiorstwo i podnosić jego wydajność. 

Ciągła rejestracja parametrów linii produkcyjnej do zalewania parafiną pozwoliła zidentyfikować dokładnie okresy przestoju linii. Pozwoliło to zweryfikować czy działania podejmowane w celu przywrócenia produkcji były właściwe oraz czy były realizowane w odpowiednim czasie. Dzięki możliwości obserwacji, ile czasu trwło usuwanie przyczyny przestoju, oceniono efektywności podejmowanych działań oraz dokonano optymalizacji/reorganizacji, która zaowocowała znaczącą redukcją czasu rozwiązywania problemów pojawiających się w nocy.

Monitorowanie szybkości pracy linii produkcyjnej do zalewania parafiną pokazało, że zdarzają się sytuacje, gdy pracownicy chcą w nocy szybciej zakończyć pracę. Monitorowanie parametrów pokazało, że nocami linia pracowała z ponadnormatywną prędkością, co skutkowało tym, że parafina nie wystygła wystarczająco przed kolejnym etapem procesu. Efektem były wady jakościowe wyrobów, a czasami wręcz konieczność utylizacji całej partii produktu. Analiza parametrów pracy linii pozwoliła wychwycić takie przypadki, ustalić ich przyczynę i zabezpieczyć proces przed podobnymi sytuacjami przyszłości.

Zakład produkcyjny pracownicy

Efekt

Wdrożenie systemu IPLAS spowodowało znacznie lepsze wykorzystanie możliwości linii produkcyjnej, redukcję czasu przestojów nawet o kilkanaście procent oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Znaczącą korzyścią dla firmy SPAAS była także poprawa jakości wyrobów oraz zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.

X