Redukcja zużycia mediów technologicznych w firmie Press Glass

Case Studies

Firma Press Glass

Największy niezależny europejski producent szyb zespolonych dla budownictwa z fabrykami zlokalizowanymi w kilku krajach. System IPLAS wdrożyliśmy w oddziałach w Radomsku, Miętnie, Tczewie, Tychach i Varazdinie (Chorwacja). 

Wyzwanie/potrzeba

Firma Press Glass mierzyła się z problemem okresowego nadmiernego wykorzystania wody w procesie produkcji szyb zespolonych, w tym wypadku wody demineralizowanej stosowanej podczas mycia szkła.

  • Produkcyjna
  • Press Glass
  • https://www.pressglass.com/pl/

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu IPLAS umożliwiło bieżące monitorowanie zużycia wody do celów technologicznych. Wykorzystano także powiadomienia w postaci wiadomości email bądź SMS wysyłanych do wskazanych osób w przypadku, gdy system wykryje nadmierne zużycie medium w założonym oknie czasowym. 

Umożliwiło to płynny monitoring i stały nadzór nad zużyciem wody oraz wczesne powiadomienia działu UR w momentach wykrycia ponadnormatywnego poboru. System informuje o zużyciu za pomocą powiadomienia email wraz ze wskazówkami, jakie czynności należy podjąć, aby usunąć problem.

Demo_raport

Efekt

Wdrożenie infrastruktury technicznej oraz systemu IPLAS doprowadziło do redukcji miesięcznego zużycia wody nawet o 60% porównując rok 2019 i 2020. Oprócz dużego wpływu na zmniejszenie kosztów zużycia wody, IPLAS pomógł jednocześnie ograniczyć negatywny wpływ fabryki na ekosystem w jakim się znajduje oraz zapewnienie odbiorcom produktu o wyższej jakości. 

Spore korzyści przyniosło firmie zwiększenie szybkości reakcji działu UR w przypadku sytuacji awaryjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu procesu mycia szyb.