Wzrost współczynnika OEE o 40% dzięki wdrożeniu IPLAS w firmie BMZ

Case Studies

Firma BMZ

Firma zajmująca się produkcją baterii, akumulatorów do elektronarzędzi, rowerów elektrycznych, samochodów i autobusów. Produkcja w BMZ Poland obejmuje wiele różnych projektów, realizowanych na liniach składających się z kilku/kilkunastu stanowisk (obsługiwanych ręcznie przez pracowników), stanowiących potok produkcyjny, kończący się wyprodukowaniem i kontrolą jakości gotowego wyrobu lub półproduktu. 

Wyzwanie/potrzeba

Firma nie wykorzystywała swojego potencjału produkcyjnego, problemem była zbyt niska wydajność produkcji oraz niepełne wykorzystanie dostępnych w procesie produkcyjnym zasobów.

  • Produkcyjna
  • BMZ
  • https://bmzpoland.pl/

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu monitoringu i optymalizacji produkcji IPLAS. 
Wdrożony system IPLAS pozwolił na dokładną obserwację tego, co dzieje się na liniach produkcyjnych. Dzięki akwizycji danych z testerów gotowych wyrobów, uruchomiliśmy raportowanie w czasie rzeczywistym, które prezentowało na bieżąco postęp i wskaźniki wydajnościowe procesu. 


Klient mógł trafnie zlokalizować miejsca występowania problemów, czas ich trwania, a wreszcie wskazać przyczyny, co umożliwiło podjęcie właściwych kroków w optymalizacji całego procesu. 

Efekt

Dzięki zastosowaniu monitorowania przestojów i pracy linii a następnie podjętym działaniom nakierowanym na wykryte problemy udało się na większości linii uzyskać wzrost współczynnika OEE z wartości na poziomie 40-50% to poziomu ok. 80%.